logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Metamorfozy Owidiusza

Mitologia starożytna w grafice europejskiej XVII wieku ze zbiorów Muzeum w Nysie

Od 21 II 2012 roku w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa można oglądać wystawę zatytułowaną “Metamorfozy Owidiusza. Mitologia starożytna w grafice europejskiej XVII wieku ze zbiorów Muzeum w Nysie”. Na ekspozycji zaprezentowano 35 grafik autorstwa Francisa Cleyna, Salomona Savery’ego oraz Hendrika Goltziusa. Stanowią one ilustracje jednego z najbardziej niezwykłych utworów literackich na świecie – Metamorfoz autorstwa rzymskiego poety Owidiusza.

Na utwór składa się ponad 250 mitów, opowiadających o przemianach dokonujących się w świecie za sprawą bogów. Utwór rozpoczyna się opisem powstania świata. Następnie Owidiusz przedstawia cztery wieki ludzkości, zesłany przez Jowisza potop, z którego ratuje się jedynie Deukalion i Pyrra. Na koniec autor opisuje zaś postaci historyczne, Juliusz Cezara oraz Oktawiana Augusta, którzy żyli w czasach mu współczesnych.

 

Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza prezentowane w większej sali ekspozycyjnej Muzeum miedzioryty H. Goltziusa, uznawanego za najwybitniejszego grafika europejskiego przełomu XVI i XVII w. H. Goltzius przedstawił, z dużą dbałością o detale, poszczególne sceny i postaci opisane przez Owidiusza, m.in. Stworzenie Świata, Gigantów, zbrodnię Likaona, przemianę Kalisto w niedźwiedzicę, Faetona w ognistym rydwanie, Jowisza, Apollona i Centaura oraz Atenę Pallas. Wykreowana przez H. Goltziusa wizja mitycznego świata Metamorfoz była w dużej mierze pokłosiem obserwacji starożytnych budowli i rzeźb, dokonanych w czasie podróży do Włoch. Grafiki cechuje skomplikowana, manierystyczna kompozycja oraz typowa dla tego nurtu ekspresja i swoboda twórcza.

W mniejszej sali wystawienniczej bolesławieckiego Muzeum można oglądać ilustracje do paryskiego wydania Metamorfoz z 1637 roku wykonane wspólnie przez F. Cleyna i S. Savery’ego. F. Cleyn był autorem kartonów do ilustracji, pracą rytowniczą zajmował się zaś S. Savery. W odróżnieniu do grafik H. Goltziusa każda ilustracja odnosi się tylko do jednej księgi i prezentuje całe bogactwo treściowe w niej zawarte.

 

Ukazany w grafikach H. Goltziusa oraz F. Cleyna i S. Savery’a świat jest piękny i groźny zarazem. Choć fantastyczny i odrealniony, wzbudza wiele emocji. Zapraszamy serdecznie, by ten świat poznać, zwiedzając wystawę Metamorfozy Owidiusza. Mitologia starożytna w grafice europejskiej XVII wieku, prezentowaną w bolesławieckim Muzeum.

Skip to content