logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Metamorfozy Owidiusza

Mitologia starożytna w grafice europejskiej XVII wieku ze zbiorów Muzeum w Nysie

Od 21 II 2012 roku w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa można oglądać wystawę zatytułowaną “Metamorfozy Owidiusza. Mitologia starożytna w grafice europejskiej XVII wieku ze zbiorów Muzeum w Nysie”. Na ekspozycji zaprezentowano 35 grafik autorstwa Francisa Cleyna, Salomona Savery’ego oraz Hendrika Goltziusa. Stanowią one ilustracje jednego z najbardziej niezwykłych utworów literackich na świecie – Metamorfoz autorstwa rzymskiego poety Owidiusza.

Na utwór składa się ponad 250 mitów, opowiadających o przemianach dokonujących się w świecie za sprawą bogów. Utwór rozpoczyna się opisem powstania świata. Następnie Owidiusz przedstawia cztery wieki ludzkości, zesłany przez Jowisza potop, z którego ratuje się jedynie Deukalion i Pyrra. Na koniec autor opisuje zaś postaci historyczne, Juliusz Cezara oraz Oktawiana Augusta, którzy żyli w czasach mu współczesnych.

 

Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza prezentowane w większej sali ekspozycyjnej Muzeum miedzioryty H. Goltziusa, uznawanego za najwybitniejszego grafika europejskiego przełomu XVI i XVII w. H. Goltzius przedstawił, z dużą dbałością o detale, poszczególne sceny i postaci opisane przez Owidiusza, m.in. Stworzenie Świata, Gigantów, zbrodnię Likaona, przemianę Kalisto w niedźwiedzicę, Faetona w ognistym rydwanie, Jowisza, Apollona i Centaura oraz Atenę Pallas. Wykreowana przez H. Goltziusa wizja mitycznego świata Metamorfoz była w dużej mierze pokłosiem obserwacji starożytnych budowli i rzeźb, dokonanych w czasie podróży do Włoch. Grafiki cechuje skomplikowana, manierystyczna kompozycja oraz typowa dla tego nurtu ekspresja i swoboda twórcza.

W mniejszej sali wystawienniczej bolesławieckiego Muzeum można oglądać ilustracje do paryskiego wydania Metamorfoz z 1637 roku wykonane wspólnie przez F. Cleyna i S. Savery’ego. F. Cleyn był autorem kartonów do ilustracji, pracą rytowniczą zajmował się zaś S. Savery. W odróżnieniu do grafik H. Goltziusa każda ilustracja odnosi się tylko do jednej księgi i prezentuje całe bogactwo treściowe w niej zawarte.

 

Ukazany w grafikach H. Goltziusa oraz F. Cleyna i S. Savery’a świat jest piękny i groźny zarazem. Choć fantastyczny i odrealniony, wzbudza wiele emocji. Zapraszamy serdecznie, by ten świat poznać, zwiedzając wystawę Metamorfozy Owidiusza. Mitologia starożytna w grafice europejskiej XVII wieku, prezentowaną w bolesławieckim Muzeum.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content