logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Mariusz Olczak o badaniach nad historią Bolesławca

Czwartkowy wieczór upłynął w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki pod znakiem naukowych refleksji. Mariusz Olczak, bolesławianin, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie podzielił się z przybyłymi gośćmi własnymi przemyśleniami i wnioskami zrodzonymi w trakcie wieloletnich badań nad historią miasta. Wystąpienie pt. „Bolezlauez – Bunzlau – Bolesławiec. Spojrzenie w historyczną przestrzeń miasta” poświęcono przede wszystkim zagadnieniom specyfiki badań historii lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Bolesławca.

Wśród poruszonych problemów badacz przedstawił m.in. swoje rozważania nad średniowiecznym rodowodem miejscowości i pochodzeniem jej nazwy oraz ocenę postaci Kutuzowa w percepcji historycznej i współczesnej. Uwypuklił także konieczność wzmożenia badań nad powojenną historią Bolesławca. Podkreślając aktywność i zaangażowanie wielu bolesławian w pracach nad dziejami miasta, jednocześnie zwracał też uwagę na trudności, z jakimi mierzą się badacze historii lokalnej.

Nie zabrakło również słów uznania podkreślających rolę, jaką w budowaniu obecnego stanu wiedzy o przeszłości Bolesławca wniosły wcześniejsze pokolenia powojennych badaczy, poczynając od Janusza Bachmińskiego i Zbigniewa Szczepańskiego. Przedstawione przez Mariusza Olczaka wydarzenia i sposób ich interpretacji wzbudziły żywe zainteresowanie zgromadzonej publiczności oraz okazały się niezwykle ciekawym i cennym przyczynkiem do poznania historii naszej małej ojczyzny.

Uprzejmie informujemy,
że 5 czerwca (Zielone Świątki)

Muzeum Ceramiki
i
Punkt Informacji Turystycznej

są nieczynne

Skip to content