logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Macewa Meira Broina, 1827 r., fot. G. Matoryn

Macewy z muzealnego lapidarium

Wśród kamiennych zabytków lapidarium Muzeum Ceramiki znajdują się dwie macewy z niewielkiego żydowskiego cmentarza, który był położony u zbiegu ulic Komuny Paryskiej i Jeleniogórskiej. Plac pod cmentarz został zakupiony przez gminę żydowską w 1816 r. i w tym samym roku wzniesiono na nim dom przedpogrzebowy i kostnicę. Całość została oddana do użytku 1. stycznia 1817 r. Choć ostatnie pochówki na nim odbyły się w 1938 r. oficjalnie zamknięto go dopiero po wojnie, w 1963 r. Teren cmentarza miał wówczas 820 m2 powierzchni i znajdowało się na nim 128 grobów. W 1965 r. nastąpiła jego likwidacja, a dwa ocalałe nagrobki trafiły do ogrodu przy Muzeum Ceramiki.

Starsza macewa jest zakończoną półkoliście, pozbawioną dekoracji płytą, wypełnioną inskrypcjami w języku hebrajskim. Upamiętnia Meira Broina, syna Szlomo Zalmana, który zmarł w czwartek, 25. dnia miesiąca Cheszwon roku 5588, co w kalendarzu gregoriańskim odpowiada połowie listopada 1827 r. Młodszy nagrobek, mający formę obelisku, w środkowej części posiada reliefową dekorację w kształcie dwóch skrzyżowanych gałązek wawrzynu. Zły stan zachowana napisów uniemożliwia jednoznaczne odczytanie danych osoby zmarłej: Cha?a (Chawa, Chana lub Chaja) ?iller (Miller lub Hiller). Kobieta zmarła 3. albo 5. dnia miesiąca Aw roku 5648, tj. w lipcu lub sierpniu 1888 r. według kalendarza gregoriańskiego. Inskrypcje na obu macewach kończy skrót sentencji, pojawiającej się na każdym nagrobku żydowskim: „Oby Jego (Jej) Dusza Zawiązana Była w Węzełku Życia”.

Lapidarium w muzealnym parku założono wkrótce po otwarciu Muzeum Miejskiego w Bolesławcu w 1911 r. Na terenie miejskich plant wzdłuż średniowiecznych murów miejskich zaczęto gromadzić zabytki kamieniarskie z Bolesławca i okolic. Po otwarciu Muzeum Ceramiki w 1953 r. do lapidarium trafiały kolejne eksponaty. W większości są to epitafia i tablice nagrobkowe z cmentarza ewangelickiego przy ul. Garncarskiej i cmentarza przy ul. Ptasiej. Eksponaty z lapidarium w l. 2017-2018 poddane zostały kompleksowej konserwacji i na nowo posadowione pośród zieleni w muzealnym ogrodzie.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content