logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Linia

Wystawa rysunku artystów krakowskiej ASP

Linia

Wystawa „Linia” jest bardzo dobrym przykładem niezwykłej różnorodności w traktowaniu rysunkowego zapisu. Ukazuje jak żywy i pełen możliwości jest język rysunku, jak wiele można z jego pomocą opisać i wyrazić, jak bardzo może to być język aktualny i współczesny.

Prezentuje rysunki zarówno rzeźbiarzy, jak i malarzy. W obu tych dziedzinach rysunek ma podstawowe znaczenie jako najpierw dydaktyczne studium weryfikujące zdolność kształtowania plastycznej formy na bazie obserwacji natury, później zaś jako początkowy szkic mającego powstać dzieła. Często ów szkic jednak przybiera postać samodzielnego dzieła. Dzieje się to na drodze linii i kreski wspomaganej przez plamę czy inne środki plastycznego wyrazu włącznie z pismem w procesie kolejnych przybliżeń do mającego powstać obrazu czy rzeźby.

Owe szkice, linie, zapisy a nawet przypadkowe zamazania, ślady po zagięciach papieru, po taśmie klejącej, powstające również na wyrwanych z zeszytu kartkach papieru z poszarpanym brzegiem i te gromadzone w szkicownikach z czasem nabierają samodzielnej wartości. Wtedy artysta przyjmuje jakby kierunek odwrotny wracając do tych manualnych zmagań z formą i odnajduje w nich bądź to nastrój chwili, bądź lekkość wyrazu, bądź rodzaj plastycznej definicji czy medytacji. Wtedy na krótko, lub na dłużej odwraca się od skończonego dzieła i refleksyjnie na sposób plastyczny pochyla się nad tymi surowymi, ascetycznymi środkami wyrażanymi kreską duszy, kreską ciała, kreską materii.

Tak zaczyna rodzić się oczyma wyobraźni dzieło rysunkowe tworzone osobno obok dzieła rzeźbiarskiego czy malarskiego. Dzieło kameralne miejscami wręcz intymne, będące osobistym wyznaniem bądź humorystyczną anegdotą, czemu szczególnie sprzyja twórczość rysunkowa.

 

Na ekspozycji znalazły się prace ponad dwudziestu twórców. Są to głownie studia rysunkowe z natury, obok rysunków podejmujących motyw symboliczny czy ironiczny. Zatem, nie sugerując odbioru pokazywanych tu rysunków, a raczej wpisując się w ich odbiór, co do którego każdy wrażliwy widz może znaleźć swoje „punctum” czyli szczególne plastyczne wrażenie z ich oglądania, dzielę się swoimi uwagami jako odbiorca sztuki. Są to głównie studia rysunkowe z natury (różne formy pejzażu, studium postaci ludzkiej), ale obok nich spotkać można też rysunki podejmujące motyw symboliczny czy ironiczny.

Wystawa jest rzadką okazją do kontemplacji rysunkowej twórczości na wysokim poziomie.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content