logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Menu

Kolejna edycja EDD za nami

     Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, której celem jest promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Polska uczestniczy w niej od 1993 r. Ogólnopolskim  koordynatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a koordynatorem na Dolnym Śląsku – Muzeum Etnograficzne – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

     Muzeum Ceramiki kolejny raz dołączyło do grona organizatorów wydarzeń realizowanych w ramach EDD. Tym razem na bolesławieckim rynku zaprezentowano wystawę „Smaki dziedzictwa – wielonarodowa kuchnia bolesławian”. Przyblizała ona tradycje i zwyczaje kulinarne polskich osadników, którzy przyjechali do Bolesławca z terenów byłej Jugosławii, Kresów Wschodnich, Francji i Polski centralnej po II wojnie światowej. Zainteresowani mogli m.in. zapoznać się i kulinarnie zainspirować oryginalnymi przepisami charakterystycznymi dla prezentowanych grup osadników.

     Dziękujemy koordynatorom akcji za możliwość wzięcia udziału w tym ogólnoeuropejskim wydarzeniu oraz wszystkim wspierającym nasze działania!

Skip to content