logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

HipstamaticPhoto

Jesienny konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zapraszają do udziału w internetowym konkursie fotograficznym pod hasłem “Drzewo”. Czekamy na prace zaskakujące kreatywnością i podejściem do tematu, pokazujące drzewo lub grupę drzew (z wyjątkiem lasu) w rozmaitych ujęciach i kontekstach, ale zawsze jako kluczowy element obrazu.

Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany do wszystkich miłośników fotografii, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Zadaniem uczestników jest przesłanie zdjęć związanych z tematem konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić 3 prace, które należy przesłać na adres sf.camera14@gmail.com. Zgłoszenie musi zawierać dane i spełniać warunki określone w regulaminie. Termin nadsyłania prac mija 15 listopada 2020 r. o godz. 24.00. Nadesłane zdjęcia zostaną udostępnione w formie prezentacji. na stronach internetowych i facebookowych SF „Camera” i Muzeum Ceramiki.

Prace konkursowe będą oceniane w formule full open – bez podziału na kategorie. Wyboru najlepszych fotografii dokonają uczestnicy konkursu, internauci oraz jury powołane przez organizatorów. Wynik głosowania internetowego będzie stanowić składową oceny końcowej. Decydujący głos w wyborze najlepszego zdjęcia będzie należeć do jury. Autor najlepszej fotografii otrzyma nagrodę rzeczową. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych i facebookowych organizatorów 4 grudnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content