logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Jan Stępkowski

Jan Stępkowski – fotograf i filatelista

Bolesławieckie środowisko fotograficzne

Z aparatem przez życie

Jan Stępkowski urodził się 30 sierpnia 1932 r. w Bolizubach niedaleko Zbaraża (obecnie Ukraina). W trakcie II wojny światowej rodzinę Stępkowskich usunięto z rodzinnego gospodarstwa, zmuszając tym samym młodego Jana do aktywnej pomocy w utrzymaniu rodziny. W 1945 r. przybył z rodzicami i rodzeństwem do wsi Jurków pod Bolesławcem. Swoje życie zawodowe związał z ZG „Konrad” w Iwinach, w których pracował przez wiele lat aż do zamknięcia kopalni.

(...) niemalże wychowałyśmy się w ciemni, obserwując pojawiające się znikąd obrazy. Aparat [ojciec] miał przy sobie przy każdej nadarzającej się okazji. Zaraził nas pasją do robienia zdjęć, zawsze dbał, żebyśmy miały aparat podczas wyjazdów, uczył, jak ustawić migawkę czy przesłonę.
Jan Stępkowski we wspomnieniach córek

Działalność społeczna

Jan Stępkowski był jednym z członków-założycieli Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego, które zostało powołane do życia 23 kwietnia 1981 r. Aktywnie działał w strukturach BTF, piastując m.in. funkcję członka komisji rewizyjnej. Przyjaźnił się z Henrykiem Piotrowskim i Mikołajem Jankowskim.

Uczestniczył w akcji dokumentowania działalności bolesławieckich zakładów pracy, w ramach której odwiedził z aparatem m.in. filię Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Hanka”, Bolesławiecką Fabrykę Materiałów Medycznych „Polfa”, restaurację „Starówka” i Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ”.

Architektura i nie tylko

Ponadto na swoich zdjęciach J. Stępkowski uwiecznił różne wydarzenia z życia Bolesławca (m.in. pochody pierwszomajowe i uroczystości barbórkowe w ZG “Konrad”), a także zmiany zachodzące w tkance miejskiej. Fotografował zabytki oraz inne ciekawe obiekty, wiele uwagi poświęcając detalom architektonicznym. Dzięki niemu wiemy na przykład, jak pierwotnie wyglądał XVIII-wieczny dom pastora przy ul. Zamkowej, który w 1981 r. został przekazany parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i przebudowany w drugiej połowie lat 80.

Oprócz fotografii J. Stępkowski pasjonował się również filatelistyką. We wrześniu 1984 r. gościł na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej „Socphilex 84”, która odbyła się we wrocławskim ratuszu, dokumentując ją na światłoczułej kliszy.

Zmarł 19 marca 2011 r. w Bolesławcu.

UDZIAŁ W wystawACH I KONKURSACH (WYBÓR)

1971 Konkurs fotografii amatorskiej „Ziemia Bolesławiecka”, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

2007 „Bolesławieckie dziedzictwo i współczesność u progu nowego wieku”, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, III nagroda

2011 „Bolesławiecki ruch fotograficzny po 1945 roku”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

Podziękowania

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu pragnie serdecznie podziękować córkom pana Jana Stępkowskiego: Pani Jolancie Lewickiej i Pani Małgorzacie Lenkiewicz za pomoc w opracowaniu biogramu oraz udostępnienie zdjęć z rodzinnego archiwum.

Zdjęcia Jana Stępkowskiego zostały wykorzystane między innymi w następujących publikacjach:

  • A. Bober-Tubaj, Bolesławiec 1945-1966. Zniszczenia i odbudowa, Bolesławiec 2010
  • Bolesławiec – ruch fotograficzny 1945-2011, red. A. Bober-Tubaj, A. Kozioł, A. Puk, Bolesławiec 2011

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content