logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 15 sierpnia 2022 r. muzeum jest nieczynne

Iwiny, Lubków, Tomaszów Bolesławiecki

Śladami Leona Piątkowskiego
w 100. rocznicę urodzin

 

26 czerwca 2022 r. minęła setna rocznica urodzin Leona PIątkowskiego, wybitnego bolesławieckiego regionalisty, krajoznawcy i propagatora turystyki pieszej, kajakowej i rowerowej. Leon Piątkowski był bowiem jednym z pierwszych powojennych badaczy lokalnej historii i zabytków, a pozostawiona przez niego spuścizna stanowi bezcenne źródło wiedzy o naszym regionie. Pozostawił po sobie 24 tomy albumów ze szczegółowymi opisami, mapami i zdjęciami. Wykonał m.in. inwentaryzację krzyży pokutnych, głazów narzutowych, parków wiejskich i drzew pomnikowych w okolicach Bolesławca.

Korzystając z wakacyjnej pory, chcielibyśmy w cyklu postów zaproponować Państwu kilka pomysłów na krótkie wycieczki śladami Leona Piątkowskiego.

Śladami L Piątkowskiego - Iwiny Lubków Tomaszów

Zdjęcia archiwalne pochodzą z albumu Leona Piątkowskiego, udostępnionego przez Zenona Piątkowskiego. Zdjęcia współczesne (2022 r.) pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki.

22 marca 1953 r. wraz z przyjaciółmi ze świetlicy Zakładów Chemicznych „Wizów” wybrał się na pieszą wycieczkę z Iwiny przez Lubków do Tomaszowa Bolesławieckiego. Do Iwin grupa dotarła pociągiem relacji Bolesławiec Wschód–Nowa Wieś Grodziska. Dzisiaj tę trasę można pokonać, poruszając się ścieżką rowerową wybudowaną w miejsce torowiska na odcinku Bolesławiec-Raciborowice. Ostatni pociąg pasażerski przejechał tędy w 1976 r., siedemdziesiąt lat po uruchomieniu linii.

Tomaszów Bolesławiecki - uczestnicy wycieczki w parku przypałacowym

Po przybyciu na miejsce grupa skierowała się do kościoła pw. Świętego Krzyża (dawniej pw. św. Marcina). Kościół, powstały w XV w., został przebudowany w XIX w. Na jego elewacji zachowały się cenne renesansowe epitafia rodów von Waldau i von Stibitz. Z wyposażenia kościoła warto wymienić stojącą w przedsionku chrzcielnicę z 1651 r. W albumie L. Piątkowskiego zatytułowanym „Powiew wiosny” pojawia się następujący zapis: „Obok kościoła znajduje się cmentarz oraz nieco dalej z boku duży grobowiec rodziny Foersterów (najprawdopodobniej właścicieli miejscowego majątku i pałacu). Wewnątrz grobowca panuje wielki nieład. Trumny porozbijane, zwłoki sprofanowane”.

Po zbadaniu grobowca grupa wyruszyła w stronę Lubkowa (określanego w zapiskach jako Libichów). Niestety wędrowcom nie udało się zwiedzić ani zrobić dokumentacji zdjęciowej późnobarokowego pałacu, będącego dziś w stanie daleko posuniętej ruiny. Dostęp do budowli, wówczas jeszcze użytkowanej, okazał się niemożliwy, gdyż siedzibę tam miało jedno z przedsiębiorstw budujących Zakłady Górnicze „Konrad”.

Po dotarciu do Tomaszowa Bolesławieckiego wycieczka zatrzymała się przy kościele pw. św. Jadwigi, wzniesionym w 1588 r. na fundamentach budowli wcześniejszej, datowanej na XIV w. Na otaczającym świątynię cmentarzu, na którym do dzisiaj zachowało się wiele starych grobów, L. Piątkowski sfotografował ciekawą drewnianą rzeźbę przedstawiającą Maryję z Jezusem. W miejscowości znajduje się również kościół poewangelicki, wzniesiony w 1785 r., którego bryłę w 1835 r. wzbogacono o smukłą wieżę. Zdewastowany po II wojnie światowej, został przejęty przez parafię katolicką i obecnie ma status nie użytkowanego kościoła pomocniczego pw. św. Antoniego.

Ostatnim przystankiem na trasie był park wchodzący w skład powstałego w XVIII w. zespołu pałacowego, gdzie uczestnicy wycieczki wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie nad nieistniejącym już stawem. Będąc w tym miejscu, warto przyjrzeć się samemu pałacowi oraz otaczającym go zabudowaniom gospodarczym. Niestety, zespół ten także obecnie jest zrujnowany.
Z Tomaszowa do Bolesławca grupa L. Piątkowskiego powróciła pociągiem.

100-lecie urodzin wielkiego regionalisty

Dowiedz się więcej o Leonie PIątkowskim
Skip to content