logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Menu
Rajd szklakiem Leona Piątkowskiego etap I

I etap Rajdu Rowerowego im. Leona Piątkowskiego

Niedzielny poranek powitał bolesławian rzęsistym deszczem. Pytanie, czy uda się przeprowadzić rajd rowerowy północnym odcinkiem żółtego szlaku turystycznego biegnącego wokół Bolesławca, długo pozostawało bez odpowiedzi. Gdy w prognozach między godz. 11.00 a 16.00 pojawiło się „okienko pogodowe”, organizatorzy imprezy – Muzeum Ceramiki oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu – podjęli decyzję o wyruszeniu na trasę.

O godz. 10.00 na dziedzińcu Działu Historii Miasta bolesławieckiego muzeum patron honorowy rajdu Zenon Piątkowski krótko przedstawił uczestnikom postać swojego ojca Leona Piątkowskiego, twórcy wspomnianego szlaku. Miłośnicy turystyki rowerowej mogli też poznać bliżej działalność tego wybitnego regionalisty, krajoznawcy, propagatora turystyki, pioniera powojennych badań nad pomnikami przyrody i zabytkami ziemi bolesławieckiej dzięki przygotowanej na dziedzińcu wystawie planszowej.

Rajd, na którego czele jechał komandor Mariusz Lickiewicz, był okazją nie tylko do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale także do poznania interesujących miejsc, zabytków i pomników przyrody. W najciekawszych punktach trasy przewidziano przystanki, na których można było wysłuchać opowieści historycznych Tadeusza Orawca oraz wziąć udział w konkursach i zabawach.

Pierwszy postój miał miejsce przy barokowym pałacu w Kruszynie. Po jego wnętrzach oprowadzili uczestników rajdu jego właściciele – państwo Joel i Lidia Beucherowie, opowiadając o tym, jak przez kilkanaście lat przywracali do życia budynek zakupiony w stanie ruiny. Przygotowali też niespodziankę: krótki występ muzyczny w wykonaniu pani Lidii.

 

Następnym punktem na trasie był Kraśnik Górny, w którym zachowała się zabytkowa kuźnia z 1849 r., czynna jeszcze w okresie powojennym. Niestety, do naszych czasów nie przetrwał barokowy dwór z folwarkiem, którego pozostałości rozebrano w 1976 r.

Około południa rajd zawitał do Kraśnika Dolnego, gdzie zachowało się o wiele więcej pamiątek z przeszłości. Przy neogotyckim pałacu można było sprawdzić swoją spostrzegawczość, odnajdując różnice pomiędzy dzisiejszym wyglądem budynku, a stanem przedwojennym, znanym z dawnych pocztówek.

W kościele parafialnym pw. Najświętszego Zbawiciela Tadeusz Orawiec zwrócił uwagę wszystkich na najstarsze i najbardziej wartościowe, a przy tym niepozornie wyglądające elementy wyposażenia: późnogotycki kartusz herbowy rodu von Lessel i późnorenesansową kamienną chrzcielnicę.

Przy młynie powstałym pod koniec XVI w. uczestnicy dowiedzieli się, że dzięki powstałej w tamtych czasach Młynówce, stanowiącej odnogę rzeki Bobrzycy, centrum wsi przez kilka wieków położone było na wyspie. A na uporządkowanym przed 7 laty dawnym cmentarzu ewangelickim wszyscy zajęli się poszukiwaniem najstarszego zachowanego nagrobka.

W Dąbrowie Bolesławieckiej rajd zajechał najpierw pod wiadukt kolejowy nad rzeką Bobrzycą należący do uruchomionej w 1913 r. i zlikwidowanej ostatecznie w 2004 r. linii Bolesławiec-Modła, wyróżniający się stalową konstrukcją kratownicową zawieszoną poniżej poziomu torów. Następnie rowerzyści dotarli do rozległego zabytkowego parku, który jest obecnie jedyną pozostałością po założeniu pałacowym należącym przed wojną do rodu von Reichenbach. Park, położony w widłach Bobru i Bobrzycy, został zaprojektowany przez Eduarda Petzolda, słynnego architekta ogrodów, który w latach 1863–1886 prowadził w Bolesławcu szkółkę roślin ozdobnych.

Od Krępnicy trasa biegła głównie piaszczystymi drogami Bukowego Lasu, a następnie Lasu Bolesławieckiego. Podczas krótkiego przystanku w kamieniołomie na Bawolej Górze uczestnicy dowiedzieli się nieco więcej o historii lokalnych zakładów zajmujących się wydobyciem i obróbką piaskowca – gałęzią gospodarki niezwykle ważną dla przedwojennego Bolesławca. Ostatnim punktem był folwark w Tylinowie (wcześniejsza nazwa Bolesławic), gdzie 21 lipca 1945 r. w wyniku wybuchu miny śmiertelnie ranny został pierwszy powojenny burmistrz Bolesławca – Bolesław Kubik, który wraz ze współpracownikami pomagał w pracach żniwnych. Krótko przed godz. 15.00 cała grupa, po pokonaniu 28-kilometrowej trasy, dotarła do mety rajdu w Ośrodku Wypoczynkowo Sportowym przy ul. Spacerowej. Tam na wszystkich czekał poczęstunek – kiełbaski do samodzielnego upieczenia na ognisku. W czasie biesiady wszyscy chętnie rozwiązali krótki test, sprawdzający podstawowe informacje o odwiedzonych miejscach, a potem wzięli udział w konkursie na najwolniejszy przejazd na rowerze. Ostatnim akcentem było podsumowanie imprezy i wręczenie wszystkim uczestnikom zabaw i konkursów nagród ufundowanych przez organizatorów: akcesoriów rowerowych i albumów prezentujących archiwalne fotografie Bolesławca.

Zapraszamy do udziału w II etapie Rajdu Rowerowego im. Leona Piątkowskiego

15 sierpnia 2021 r.

Skip to content