logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Henryk Piotrowski

Henryk Piotrowski – górnik zakochany w fotografii

Bolesławieckie środowisko fotograficzne

[Ojciec] zawsze miał zacięcie społecznikowskie. Sam mówił, że jest to „feblik”, który w połączeniu z zainteresowaniem fotografią zaowocował inicjatywą zorganizowania amatorskiego ruchu fotograficznego w Bolesławcu. Dał się poznać jako osoba niezwykle skromna, a przy tym sprawcza, pełna energii, z dużym poczuciem humoru. Słynął z ciekawych opowieści, wychowany na Górnym Śląsku, biegle posługiwał się gwarą. Dbał o młodzież, zainteresowanych fotografią zachęcał do rozwijania pasji, służył radą oraz pomocą.
Henryk Piotrowski we wspomnieniach córki, Anny Stawiarskiej

Początki

Henryk Piotrowski urodził się w 1917 r. w Dąbrowie Górniczej. Tam uczęszczał do Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. Stanisława Staszica, której Wydział Górniczy ukończył w 1939 r. Po wojnie kontynuował naukę w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując dyplom inżyniera w 1952 r.

Swoje życie zawodowe związał z Bolesławcem. Przez wiele pracował w ZG „Konrad”, współpracował z Zakładem Botaniki Polskiej Akademii Nauk, uczył również przedmiotów zawodowych w Technikum Górnictwa Rud w Bolesławcu. W czasie wolnym poświęcał się swoim pasjom, do których należały m.in. turystyka i fotografia. Najbardziej interesowała go fotografia krajoznawcza (dokumentował wszystkie swoje podróże) i zdjęcia o tematyce górniczej.

Kluby fotograficzne

H. Piotrowski był jednym z pierwszych członków powstałej w 1972 r. Sekcji Fotograficznej SM „Bolesławianka”. Była to pierwsza tego rodzaju placówka w mieście. Początkowo pracownia mieściła przy ul. Ogrodowej 13. Od września 1972 r. odbywały się tam regularne kursy fotograficzne dla grupy początkującej oraz zaawansowanej obejmujące techniki wykonywania,  wywoływania i obróbki zdjęć, a także historię fotografii. W 1976 r. H. Piotrowski otrzymał nagrodę dla wyróżniającego się członka PF SM „Bolesławianka”, przyznaną przez zarząd spółdzielni.

Na terenie miasta od lat 70. XX w. działały zakładowe domy kultury, w których funkcjonowały różne pracownie dydaktyczne i kluby. 21 marca 1974 r. powstał Środowiskowy Klub Fotograficzny „Fotobol”. Działał pod auspicjami BOK-u i patronatem Referatu Kultury Urzędu Powiatowego. Założycielem klubu – z inspiracji Zbigniewa Junika – był H. Piotrowski. “Fotobol” miał zasięg powiatowy i zrzeszał 16 członków, a za główne cele stawiał sobie promocję Bolesławca jako ośrodka kulturalnego i wspieranie działań fotograficznych w mieście. Klub współorganizował liczne wystawy, m.in.: „3xB – Ballada o Bolesławianach i Bolesławcu” (luty 1974 r.) oraz „Fotobol 74” w czasie Wiosny Bolesławieckiej w 1974 r. „Fotobol” działał 2 lata, do 1976 r.

W latach 1974/75 H. Piotrowski był także współorganizatorem (wraz z A. Pytlińskim) Kursu Fotografii Barwnej.

Stowarzyszenia

Wobec szybkiego rozwoju ruchu fotograficznego i licznych sukcesów bolesławieckich fotografów w mieście zaistniała potrzeba stworzenia organizacji skupiającej członków różnych klubów. W 1979 r. w Bolesławcu powołano oddział Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, do którego od 1978 r. należał H. Piotrowski. Z kolei w 1981 r. H. Piotrowski znalazł się wśród członków-założycieli Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego i przez wiele lat był aktywnym członkiem jego zarządu.

Dorobek artystyczny

H. Piotrowski wielokrotnie uczestniczył w wystawach i plenerach fotograficznych. Za działalność na rzecz propagowania fotografii amatorskiej Prezydium Rady Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych przyznało mu brązową odznakę. W 1988 r. otrzymał tytuł „Zasłużony dla miasta Bolesławiec”. Rok później Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Obchodów 150-lecia Fotografii uhonorował go medalem pamiątkowym w uznaniu zasług dla rozwoju fotografii.

H. Piotrowski zmarł w wieku 75 lat w Bolesławcu.

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1975 Wystawa 70 fotogramów, BOK Bolesławiec

1979 „Afganistan” – fotogramy zrealizowane w 1978 r., BOK Bolesławiec

1980 „Afganistan” – II wystawa autorska, BOK Bolesławiec

1993 „Fotografia” – wystawa pośmiertna, BOK Bolesławiec

WYSTAWY ZBIOROWE

2009 „Portret potrójny” – twórczość Henryka Piotrowskiego, Andrzeja Lubicza-Piotrowskiego i Anny Stawiarskiej, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2011 „Bolesławiecki ruch fotograficzny po 1945 roku”, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

2009–2012 Wystawa stała Działu Historii Miasta, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

NAGRODY ORAZ UDZIAŁ W WYSTAWACH I SALONACH FOTOGRAFICZNYCH

1974 „3xB – Ballada o Bolesławianach i Bolesławcu”, II nagroda

„Fotobol 74”, II nagroda

„Piękno Ziemi Bolesławieckiej”, Klub „Relaks”, I nagroda

1975 „Zabytki Ziemi Bolesławieckiej”, II nagroda w konkursie organizowanym przez PTTK i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Artystycznej „My, Dolnoślązacy”, dyplom

II Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Fotograficznej Spółdzielczości Mieszkaniowej, Przemyśl, II nagroda (grupowa)

Wystawa Fotografii Artystycznej „Fotobol”, Pirna (NRD), II i V nagroda

Ogólnopolskie Biennale Amatorskiej Fotografii Artystycznej, Łódź, akceptacja

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna „Małe Formaty 75”, Warszawa, akceptacja

1976 Wojcieszów w Fotografii, MDK Wojcieszów, nagroda

Ogólnopolski Konkurs Fotografów Amatorów „Człowiek i jego praca” w Katowice, Nowa Huta, dyplom

Ogólnopolska Wystawa Fotografii „Spotkanie z Fotografią ’76”, Wodzisław Śląski, akceptacja

Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej „Spotkanie z Fotografią ’76”, Jastrzębie Zdrój

Wystawa „Głuchołazy ’76”

1977 VII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Fotograficznej, Lubin ’77, nagroda

III Ogólnopolski Konkurs Fotografii Artystycznej „My, Dolnoślązacy”, dyplom uznania

1978 II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Praca i Wypoczynek”, Kalisz, akceptacja

II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kołobrzeg ’78”, akceptacja

I Przegląd Fotografii Amatorskiej Środowiska Bolesławieckiego, Bolesławiec, nagroda pieniężna

Poplenerowa Wystawa Fotografii, Galeria Fotograficzna w Jeleniogórskim Towarzystwie Fotograficznym, akceptacja (grupowo)

1979 V Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Fotograficznej Spółdzielczości Mieszkaniowej, Wrocław, akceptacja

II Przegląd Fotografii Amatorskiej Środowiska Bolesławieckiego, Bolesławiec, akceptacja

V Konkurs Fotografii Artystycznej „Dziecko, jego radości i smutki”, Bolesławiec, akceptacja

V Konkurs Fotografii Artystycznej „My, Dolnoślązacy”, Dzierżoniów, akceptacja

Konkurs Fotograficzny „Nowej Miedzi”, „Górniczy Trud Socjalistycznej Ojczyźnie”, Lubin, wyróżnienie

1980 „Bolesławiec wczoraj i dziś”

I Ogólnopolskie Biennale Fotografii Górskiej, Jelenia Góra

1981 „Zabytki Ziemi Bolesławieckiej”, IV miejsce

1983 Pierwszy Plener BTF „Tatry 1982”, wystawa poplenerowa BOK, Bolesławiec

1984–1988 udział w Dorocznych Wystawach Fotografii KF „Zapis”

1987 Środowiskowy Przegląd Przeźroczy Barwnych, Bolesławiec

1989 Ogólnopolski Przegląd Twórczości Fotograficznej Spółdzielczości Mieszkaniowej

UDZIAŁ W PLENERACH FOTOGRAFICZNYCH

1975 Ogólnopolski plener plener spółdzielczości mieszkaniowej w Przemyślu

1976 Ogólnopolski plener spółdzielczości mieszkaniowej w Głuchołazach

1978 Karkonosze – „Strzecha Akademicka” – plener Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

Karkonosze – „Domek Myśliwski” – plener Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

XIX-wieczna zabudowa przy ul. A. Mickiewicza, 1986 r.

XIX-wieczna zabudowa przy ul. A. Mickiewicza, 1986 r.

Rynek od strony północno-wschodniej, l. 70.-80. XX w.

Rynek od strony północno-wschodniej, l. 70.-80. XX w.

Sala kinowa BOK, l. 70.-80. XX w.

Sala kinowa BOK, l. 70.-80. XX w.

Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Bankowej, l. 80. XX w.

Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Bankowej, l. 80. XX w.

Wschodnia część Rynku, 1986 r.

Wschodnia część Rynku, 1986 r.

Ulica Zygmunta Augusta noc, l. 70.-80. XX w.

Ulica Zygmunta Augusta noc, l. 70.-80. XX w.

Ulica Kutuzowa i Brama Piastowska, l. 70.-80. XX w.

Ulica Kutuzowa i Brama Piastowska, l. 70.-80. XX w.

Dawna Szkoła Podstawowa nr 5, 1986 r.

Dawna Szkoła Podstawowa nr 5, 1986 r.

Widok na ul. Sierpnia '80, 1986 r.

Widok na ul. Sierpnia '80, 1986 r.

Plac zabaw przy ul. I. Łukasiewicza, 1986 r.

Plac zabaw przy ul. I. Łukasiewicza, 1986 r.

Bolesławiec, widok na wschodnią pierzeję Rynku, l. 70.-80. XX w.

Bolesławiec, widok na wschodnią pierzeję Rynku, l. 70.-80. XX w.

Bolesławiec, siedziba PZPR, 1986 r.

Bolesławiec, siedziba PZPR, 1986 r.

Bolesławiec, siedziba BTF przed remontem, 1986 r.

Bolesławiec, siedziba BTF przed remontem, 1986 r.

Bolesławiec, wejście do ratusza, 1986 r.

Bolesławiec, wejście do ratusza, 1986 r.

Bolesławiec, Rynek, l. 70.-80. XX w

Bolesławiec, Rynek, l. 70.-80. XX w

Basen kryty i Zakład Balneologiczny, 1974 r.

Basen kryty i Zakład Balneologiczny, 1974 r.

Bolesławiec, kamienice w Rynku, l. 70.-80. XX w

Bolesławiec, kamienice w Rynku, l. 70.-80. XX w

XIX-wieczna zabudowa przy ul. A. Mickiewicza, 1986 r. Rynek od strony północno-wschodniej, l. 70.-80. XX w. Sala kinowa BOK, l. 70.-80. XX w. Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Bankowej, l. 80. XX w. Wschodnia część Rynku, 1986 r. Ulica Zygmunta Augusta noc, l. 70.-80. XX w. Ulica Kutuzowa i Brama Piastowska, l. 70.-80. XX w. Dawna Szkoła Podstawowa nr 5, 1986 r. Widok na ul. Sierpnia '80, 1986 r. Plac zabaw przy ul. I. Łukasiewicza, 1986 r. Bolesławiec, widok na wschodnią pierzeję Rynku, l. 70.-80. XX w. Bolesławiec, siedziba PZPR, 1986 r. Bolesławiec, siedziba BTF przed remontem, 1986 r. Bolesławiec, wejście do ratusza, 1986 r. Bolesławiec, Rynek, l. 70.-80. XX w Basen kryty i Zakład Balneologiczny, 1974 r. Bolesławiec, kamienice w Rynku, l. 70.-80. XX w
Zdjęcia H. Piotrowskiego ze zbiorów własnych Muzeum Ceramiki oraz udostępnione przez A. Stawiarską zostały wykorzystane w następujących publikacjach: 
  • Portret Potrójny: Henryk Piotrowski, Andrzej Lubicz-Piotrowski, Anna Stawiarska, red. B. Moniatowicz, Jelenia Góra 2009
  • Bolesławiec – ruch fotograficzny 1945-2011, red. A. Bober-Tubaj, A. Kozioł, A. Puk, Bolesławiec 2011
  • Bolesławianie nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska, red. A. Bober-Tubaj, J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Bolesławiec 2016

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content