logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Federacja Miast Napoleońskich

W 2012 r. miasto Bolesławiec przystąpiło do Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, organizacji powstałej w 2004 r. w Ajaccio, miejscu urodzenia Cesarza, z inicjatywy Charlesa Bonaparte, najstarszego przedstawiciela ostatniej żyjącej linii rodu Bonaparte, ówczesnego mera Ajaccio.

Do zadań statutowych Federacji należy wymiana informacji z zakresu historii (ze szczególnym uwzględnieniem epoki napoleońskiej poprzez organizację spotkań i seminariów, wydawanie publikacji opracowanych wspólnie z uniwersytetami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami historycznymi, promowanie i wspieranie konserwacji i restauracji dziedzictwa epoki napoleońskiej oraz prowadzenie działań animacyjnych i promocyjnych (w tym organizacja wystaw i innych wydarzeń kulturalnych, tworzenie tras poznawczych itp.) skierowanych do szerokiego grona odbiorców, a zwłaszcza turystów oraz młodzieży szkolnej i akademickiej.

Europejska Federacja Miast Napoleońskich zrzesza obecnie 60 miast z 13 krajów (od Portugalii po Rosję), zarządzanych przez 13 lokalnych komitetów sterujących (Niemcy-Czechy, Walonia, Hiszpania-Portugalia, Włochy, Polska, Rosja-Białoruś, Chorwacja, Grecja i 5 komitetów we Francji). Działalnością federacji – przy merytorycznym wsparciu ze strony międzynarodowego komitetu naukowego – kieruje zarząd z prezydentem Charlesem Bonaparte i sekretariat generalny. W ramach federacji przewidziana jest oficjalna wiceprezydencja dla każdego kraju, np. w Niemczech prace koordynuje Jena, w Belgii – Waterloo, a w Hiszpanii – Vittoria.

Federacja zrzesza przedstawicieli samorządów i społeczności lokalnych, którzy na swoim terenie mobilizują do wspólnego działania m.in. biura turystyczne, muzea i stowarzyszenia. Organizacja realizuje projekty z dziedziny urbanistyki i rozwoju lokalnego, a także nadzoruje i koordynuje stosowanie marki „Destination Napoleon” przez lokalne podmioty publiczne i prywatne. Jej działania skupiają się na rozwijaniu możliwości korzystania z programów europejskich nie tylko w kontekście tematyki napoleońskiej, ale też w takich obszarach jak turystyka, zrównoważony rozwój czy budowa społeczeństwa obywatelskiego.

W 2015 r. w Brukseli w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbyła się uroczysta certyfikacja Szlaku Kulturowego „Destination Napoleon” z udziałem Penelope Denu, dyrektor Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych, i Henriego Malosse’a, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 22-23 października 2016 r. w chorwackim Orebiciu, Bolesławiec stał się siedzibą Lokalnego Komitetu Sterującego Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, a prezydent miasta Piotr Roman został wybrany wiceprezydentem Federacji Miast Napoleońskich, co stworzyło nowe perspektywy dla realizacji kolejnych projektów z zakresu turystyki historycznej we współpracy z partnerami z Polski i innych krajów europejskich z możliwością finansowania ich ze środków UE.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content