logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Menu
Rynek w Bolesławcu

Konkurs “Bolesławiec. Do trzech razy detal”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Bolesławiec. Do trzech razy detal” – do zdobycia 10 egzemplarzy naszej najnowszej publikacji „Ceramika bolesławiecka w kolekcjach muzealnych”, prezentującej reprezentatywny zbiór lokalnych wyrobów ceramicznych, od naczyń z 2. poł. XIII w. po współczesne projekty powstałe w trzech największych bolesławieckich zakładach.

 

Zadaniem uczestników jest poprawna identyfikacja 3 bolesławieckich budynków na podstawie zamieszczonych poniżej 3 zdjęć detali ceramicznych (należy podać nazwę ulicy i numer domu).

Aby wziąć udział w konkursie, należy dokonać przynajmniej jednej poprawnej identyfikacji oraz przesłać odpowiedź podpisaną pełnym imieniem i nazwiskiem na adres:

poczta@muzeum.boleslawiec.net.

Termin nadsyłania odpowiedzi mija 29 sierpnia 2021 r. o godz. 20.00. Ze zwycięzcami skontaktujemy się poprzez pocztę elektroniczną 31 sierpnia 2021 r. przed oficjalnym ogłoszeniem wyników na stronie internetowej muzeum.

Nagrody będzie można odbierać od 1 września 2021 r. w Dziale Historii Miasta przy ul. M. Kutuzowa 14 (od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-16.00, w niedziele w godz. 11.00-16.00).

Przed przystąpieniem do konkursu koniecznie zapoznaj się z regulaminem.

Skip to content