logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawne widoki Bolesławca i okolic

Dawne widoki Bolesławca i okolic

W dniu 29 października 2011 r. w Dziale Historii Miasta odbyło się otwarcie wystawy „Dawne widoki Bolesławca i okolic”. Zgromadzono na niej przedwojenne zdjęcia i pocztówki z widokami miasta i powiatu. Wiele z nich to unikatowe egzemplarze, które nie były nigdy wcześniej prezentowane publicznie.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów oraz miłośników miasta i regionu: Tadeusza Beresteckiego, Władysława Bojdysa, Szczepana Chmielowca, Andrzeja Greszty, Edwarda Jawnego, Andrzeja Kaziuka, Piotra Nieratki, Andrzeja Olejniczaka, Romualda Piecka, Adriana Rajczakowskiego, Jarosława Rutyny oraz Dietmara Plate i Kurta Baslera.

Podczas wernisażu ogłoszoneo wyniki konkursu fotograficznego „Bolesławiec wczoraj a dziś”. Spośród 76 zgłoszonych do prac 34 spełniło wymagania zawarte w regulaminie. Ich poziom był bardzo wysoki, dlatego jury w składzie: Janusz Moniatowicz- przewodniczący, Grzegorz Matoryn (Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera”), Jarosław Rutyna (reprezentant kolekcjonerów pocztówek i przedmiotów historycznych związanych z miastem i powiatem), Edward Miżdal (Bolesławieckie Stowarzyszenie Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta) i Anna Bober-Tubaj (Muzeum Ceramiki) nie było w stanie jednogłośnie wskazać trzech najlepszych fotografii. Postanowiło więc przyznać 6 równorzędnych nagród. Otrzymali je: Maciej Czochara, Radosław Pawlus, Jerzy Paluszczyszyn, Magdalena Dudek, Joanna Turczyńska i Grzegorz Sidorowicz.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu można oglądać w Dziale Historii Miasta.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content