logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawne widoki Bolesławca i okolic

Dawne widoki Bolesławca i okolic

W dniu 29 października 2011 r. w Dziale Historii Miasta odbyło się otwarcie wystawy „Dawne widoki Bolesławca i okolic”. Zgromadzono na niej przedwojenne zdjęcia i pocztówki z widokami miasta i powiatu. Wiele z nich to unikatowe egzemplarze, które nie były nigdy wcześniej prezentowane publicznie.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów oraz miłośników miasta i regionu: Tadeusza Beresteckiego, Władysława Bojdysa, Szczepana Chmielowca, Andrzeja Greszty, Edwarda Jawnego, Andrzeja Kaziuka, Piotra Nieratki, Andrzeja Olejniczaka, Romualda Piecka, Adriana Rajczakowskiego, Jarosława Rutyny oraz Dietmara Plate i Kurta Baslera.

Podczas wernisażu ogłoszoneo wyniki konkursu fotograficznego „Bolesławiec wczoraj a dziś”. Spośród 76 zgłoszonych do prac 34 spełniło wymagania zawarte w regulaminie. Ich poziom był bardzo wysoki, dlatego jury w składzie: Janusz Moniatowicz- przewodniczący, Grzegorz Matoryn (Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera”), Jarosław Rutyna (reprezentant kolekcjonerów pocztówek i przedmiotów historycznych związanych z miastem i powiatem), Edward Miżdal (Bolesławieckie Stowarzyszenie Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta) i Anna Bober-Tubaj (Muzeum Ceramiki) nie było w stanie jednogłośnie wskazać trzech najlepszych fotografii. Postanowiło więc przyznać 6 równorzędnych nagród. Otrzymali je: Maciej Czochara, Radosław Pawlus, Jerzy Paluszczyszyn, Magdalena Dudek, Joanna Turczyńska i Grzegorz Sidorowicz.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu można oglądać w Dziale Historii Miasta.

Skip to content