logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Z bolesławieckiej gliny - 2021

"Ceramika Artystyczna" Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego

„Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego rozpoczęła swoją działalność w 1950 r. przy ul. Polnej, w budynkach przedwojennej fabryki ceramiki Juliusa Paula. Początkowo zakład funkcjonował w strukturach Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego. W 1990 r. firma została przeniesiona na teren przy ul. T. Kościuszki 23. Obecnie zakład, rozbudowany i wyposażony w najnowszą technologię do produkcji ceramiki, daje zatrudnienie kilkuset osobom, co sytuuje go w grupie największych w okolicy.

Wyroby firmy są wysoko cenione za jakość i wzornictwo. Oprócz naczyń użytkowych obejmują m.in. biżuterię, uchwyty meblowe, deski do krojenia, figurki oraz cieszące się wyjątkową popularnością na rynkach azjatyckich zestawy do sushi.

Bronisław Wolanin
Mariusz Ochocki
Mariusz Ochocki

Naczynia znajdujące się obecnie w ofercie zostały zaprojektowane pod względem formy przez Bronisława Wolanina, kierownika artystycznego i głównego projektanta w latach 1964-2012, oraz Mariusza Ochockiego, który tę funkcję sprawuje od 2012 r. Wśród najbardziej zasłużonych autorów dekoracji należy wymienić Marię Ciszewską, Annę Pasierbiewicz, Teresę Lianę, Marię Starzyk, Marylę Iwicką, Irenę Mączkę i Jacka Chyłę. Zakład oferuje obecnie 1400 form ceramicznych i ponad 7000 dekoracji sygnowanych przez 24 projektantów.

Wyroby spółdzielni zdobyły wiele nagród oraz wyróżnień w kraju i zagranicą. Firma eksportuje je do 27 krajów na świecie. Niektóre wyroby znalazły się w zbiorach polskich muzeów narodowych. Poza tym chętnie są wykorzystywane przez scenografów filmowych, nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Spółdzielnia realizuje również zamówienia na potrzeby różnorodnych organizacji i instytucji, m.in. amerykańskiej CIA. Warto też przypomnieć, że wykonała serwis do podawania posiłku na pokładzie samolotu, którym z Polski do Rzymu odlatywał w 1997 r. papież Jan Paweł II.

Maria Ciszewska
Anna Pasierbiewicz
Anna Pasierbiewicz
Teresa Liana
Maria Starzyk
Skip to content