logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Centrum Dawnych Technik Garncarskich – nowa atrakcja w Bolesławcu

We wtorek 24.10.2023 r. odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Dawnych Technik Garncarskich połączona z podpisaniem listu intencyjnego dotyczącego działalności CDTG. Wydarzenie, które odbyło się w sali bolesławieckiego ratusza zgromadziło wielu gości – przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, zakładów, szkół i przedszkoli.

Gości powitał prezydent Bolesławca Piotr Roman, a uroczystość poprowadzili: Robert Rzepnicki (naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich) oraz Anna Bober-Tubaj (dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu). Zebranym zaprezentowano informacje dotyczące realizacji projektu oraz współpracy polsko-czeskiej w ramach cyklu projektów „Via Fabrilis”, realizowanych w latach 2010-2023.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji partnerskich funkcjonujących w ramach szlaku „Via Fabrilis”, w tym przedstawiciele Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku oraz partnera, z którym opracowano ideę szlaku Via Fabrilis – Muzeum Správy Krkonošského národního parku we Vrchlabí. Wśród gości znaleźli się również Krzysztof Czartoryski (koordynator regionalny ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID), Martin Kügler (zastępca dyrektora Schlesisches Museum zu Görlitz), przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Jeleniej Górze – Krzysztof Kurek i Izabela Epa oraz Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty. Na sali nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych firm ceramicznych, bez których zaangażowania stworzenie CDTG nie byłoby możliwe. Brali oni udział zarówno w konsultowaniu powstawania części warsztatowo-laboratoryjnej centrum, jak również użyczyli lub darowali swoje wyroby w celu przygotowania prezentacji ceramiki bolesławieckiej. Podziękowania skierowano również do przedstawicieli pracowni designersko-architektonicznej TOYA DESIGN oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego „SAWREM”, którzy opracowali koncepcję funkcjonalną centrum oraz zrealizowali prace modernizacyjno-budowlane.

Ważną częścią uroczystości było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego działalności CDTG przez sześciu sygnatariuszy: Piotra Romana (Prezydenta Miasta Bolesławiec), Tomasza Gabrysiaka (Starostę Bolesławieckiego), Renatę Paszko (dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. H. Sucharskiego), Grażynę Matczak (starszą Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu), Jarosława Rutynę (starszego Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego) oraz Annę Bober-Tubaj. Porozumienie stanowi wstęp do kooperacji w zakresie popularyzowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kształcenia kolejnych pokoleń ceramików.

Na bolesławieckim rynku w tym czasie odbyły się pokazy i zabawy przygotowane przez wrocławską grupę  animatorów. Działania te poprzedziły pokaz historycznej sztuki żonglerki chorągwiami z elementami tańca przygotowany przez członków Gwardii Gryfa: Sbandieratori Wrocław.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zgromadzeni goście wyruszyli w korowodzie do CDTG z repliką Wielkiego Garnca mistrza Joppego z połowy XVIII w., która została przeniesiona na dziedziniec nowopowstałej instytucji, otwierając nową kartę historii tego niezwykłego miejsca. W salach CDTG odbyły się pokazy i warsztaty związane z rzemiosłem ceramicznym prowadzone przez artystów, dekoratorki ceramiki oraz muzealnych instruktorów. Miłośnicy ceramiki zwiedzali również wystawę prezentującą współczesne wzornictwo ceramiki bolesławieckiej oraz multimedialną prezentację kilkudziesięciu instytucji należących do szlaku rzemiosł Via Fabrilis. Wydarzeniu towarzyszyła także loteria, dzięki której goście mogli stać się szczęśliwymi posiadaczami m.in. publikacji dr M. Gazur „Wokół stołu. Wpływ tradycyjnych technik wytwarzania na współczesne formy użytkowe”, wydanej przez Muzeum Ceramiki.

Centrum Dawnych Technik Garncarskich powstało w ramach realizacji projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt ten realizowany jest od 2020 r. przez Gminę Miejską Bolesławiec we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Gminę Miejską Kłodzko we współpracy z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku oraz Miasto Jaroměř we współpracy z Městském muzeum v Jaroměři.

Skip to content