logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bunzlauer Stadblatt 30.11.1931

„Bunzlauer Stadtblatt” – gazeta na każdą pogodę

W 1851 r. niejaki C.B. Titze dzierżawiący słynną drukarnię mieszczącą się w Królewskim Sierocińcu w Bolesławcu rozpoczął wydawanie gazety „Intelligenz-Blatt”, która swoim zasięgiem obejmowała powiat bolesławiecki. Ukazywała się w środy i soboty w nakładzie ok. 2 tysięcy egzemplarzy i zawierała głównie reklamy lokalnych przedsiębiorców.

Trzydzieści lat później firmę Titzego wraz z gazetą przejął bolesławiecki litograf Louis Fernbach, który z początkiem 1881 r. zmienił jej tytuł na „Bunzlauer Stadtblatt”. Rosnące zainteresowanie czytelników sprawiło, że w 1885 r. pismo przekształciło się w dziennik i w tej formie istniało aż do końca II wojny światowej. Oprócz aktualności z życia miasta oraz ciekawostek z kraju i świata publikowano w nim artykuły poświęcone lokalnej historii i zabytkom. Jak każda szanująca się gazeta zamieszczał na swoich łamach także prognozy pogody. Nie byłoby w tym nic interesującego, gdyby nie fakt, że informacje te ilustrowano stosownymi rysunkami, w których często pojawiały się miejsca i budynki dobrze znane mieszkańcom, np. wiadukt kolejowy, wieże kościołów czy staw miejski.

Zachowane numery gazety stanowią dzisiaj prawdziwą skarbnicę wiedzy o przedwojennym Bolesławcu. Jeśli zatem ktoś jest ciekaw, jaka pogoda panowała w Bolesławcu 90 lat temu, zapraszamy do obejrzenia ilustracji.

Skip to content