logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Statek Rimbauda, tusz, 1988 r.

Bolesławieckie środowisko artystyczne – Stanisława Wojda-Pytlińska

Stanisława Wojda-Pytlińska urodziła się w Klwatach koło Radomia. Jej rodzice nie zajmowali się profesjonalnie działalnością artystyczną, ale mieli ogromne zamiłowanie do sztuki. Mama rysowała, tato robił własnoręcznie zabawki, dom rozbrzmiewał muzyką i był pełen inwencji twórczej. Pod ich wpływem pani Stanisława postanowiła poświęcić się sztuce. Najpierw uczyła się malarstwa w studium nauczycielskim w Legnicy pod kierunkiem prof. Bronisława Chyły. Później ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku na wydziale malarstwa ze specjalizacją „edukacja plastyczna” w pracowni prof. Andrzeja Dyakowskiego i prof. Rajmunda Pietkiewicza.

Po studiach pełniła funkcję plastyka w Wojewódzkim Domu Kultury w Radomiu, projektowała scenografie do monodramów i recitali prezentowanych w Sali Twórczości Artystycznej oraz spektakli poetycko-muzycznych wystawianych w Teatrze Powszechnym w Radomiu. W Bolesławcu przez wiele lat prowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury im. St. Wyspiańskiego i Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki.

Stanisława Wojda-Pytlińska uprawia malarstwo, rysunek i batik. Inspiracji do swoich prac poszukuje w muzyce, poezji, literaturze i krajobrazie. Unika jednak wszelkich dosłowności, pozostawiając wyobraźni odbiorcy szerokie pole do interpretacji. Jej twórczość znajduje uznanie w środowisku artystycznym, o czym świadczy fakt, że wielokrotnie powierzano jej funkcję komisarza plenerów malarskich, m.in. w Kamieniu Pomorskim, Trzebiatowie, Karpaczu i Przesiece.

Post z cyklu „Bolesławieckie środowisko artystyczne” został przygotowany w ramach projektu „Bolesławiec – 30 lat samorządu” realizowanego przez Muzeum Ceramiki i Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1981 BWA, Kołobrzeg

1982 Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin

1996 Galeria „Format”, Bolesławiec

1999 Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2000 Muzeum Markersdorf (Niemcy)

2002 Galerie im Rathaus, Reichenbach (Niemcy)

2006 Galeria „Format”, Bolesławiec

2007 Dom Jakuba Böhme, Zgorzelec

WYSTAWY ZBIOROWE

1971 Muzeum Etnograficzne, Wrocław

1972 Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

1977 Muzeum Mazowieckie, Płock

1978 Wystawa poplenerowa, Toruń

1979 Wystawa poplenerowa, Kielce

1993 Wystawa batiku, Pałac Potockich, Łucznica

1994 Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

1995 Europa Haus, Bad Marienberg (Niemcy)

1996 Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

1999 Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2004 Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2008 Galerie im Rathaus, Reichenbach (Niemcy)

2009 Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2019 “Duet”, wspólna wystawa z Krystyną Gay-Kutschenreiter, BOK-MCC, Bolesławiec

2020 “Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

NAGRODY I ODZNACZENIA

1981 Odznaka Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury”

1981 Medal im. Jana Kochanowskiego

1995-2002 corocznie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej

1997 Nagroda Specjalna Kuratora Oświaty w Jeleniej Górze

1998 Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec

1999 Medal Komisji Edukacji Narodowej

2001 Nagroda Starosty Bolesławieckiego

2011 Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta

2015 Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content