logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Janina Jadwiga Sarzyńska przy pracy

Bolesławieckie środowisko artystyczne – Janina Jadwiga Sarzyńska

Moja twórczość jest odbiciem moich poszukiwań, doświadczeń i przemian. Jest zaszyfrowanym kodem, dziennikiem geometrycznych lub organicznych znaków ilustrujących te procesy.
Janina J. Sarzyńska

Post z cyklu „Bolesławieckie środowisko artystyczne” został przygotowany w ramach projektu „Bolesławiec – 30 lat samorządu” realizowanego przez Muzeum Ceramiki i Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Janina Jadwiga Sarzyńska urodziła się w Osłej, od lat szkolnych mieszka i pracuje w Bolesławcu. W 2001 r. ukończyła studia na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Studia pozwoliły jej zgłębić teoretyczne zagadnienia w sztuce współczesnej w obszarze abstrakcji geometrycznej oraz sztuki konkretnej i zainspirowały ją do przemyśleń nad istotnymi wartościami nie tylko w sztukach plastycznych, ale również w muzyce, poezji i filozofii. Wnioski zawarła w pracy magisterskiej „Geometria abstrakcji. Wprowadzenie do twórczości Gerarda Jürgena Blum-Kwiatkowskiego”, której promotorem był prof. Roman Kubicki. Na Wydziale Edukacji Artystycznej studiowała również równolegle m.in. malarstwo, rzeźbę, rysunek, fotografię, grafikę i działania interdyscyplinarne. Dyplom artystyczny zdobyła w pracowni rzeźby prof. Kazimierza Raby, prezentując rzeźbiarsko-fotograficzny cykl ”Podglądnąć szare”.

Zajmuje się rzeźbą, malarstwem i fotografią, a od roku 2019 również filmem. W jej twórczości różne dyscypliny łączą się i przenikają; rzeźba jest inspiracją dla działań fotograficznych i graficznych, a fotografie świata natury inspirują malarstwo akwarelowe. Wszystkie te dziedziny składają się na przestrzeń jej artystycznych poszukiwań, doświadczeń, zapisów abstrakcyjnych znaków, kodów, od ich geometrycznych form po organiczną giętkość.

Swoją twórczość prezentowała podczas wystaw w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Litwa). W latach 2005 i 2006 brała udział w Międzynarodowych Plenerach Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski.

Od 2002 r. zajmowała się pracą pedagogiczną. W latach 2002-2007 pracowała w bolesławieckich szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel przedmiotów artystycznych. Tworzy autorskie programy edukacyjne, które realizuje również z młodzieżą w szkolnych działaniach pozalekcyjnych.

W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku wiedza o kulturze, poszerzając swoje kompetencje pedagogiczne o zagadnienia z teorii kultury, muzykologii, teatrologii i filmologii. W latach 2007-2009 współpracowała z Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Jeleniogórskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze jako wykładowca kursów o sztuce i warsztatów arteterapii. W toku tej współpracy przygotowała i opublikowała autorskie programy dydaktyczne dla nauczycieli, które prezentowała podczas warsztatów, konferencji naukowych i w ramach programu Interreg III A Saksonia – Dolny Śląsk. Zrealizowała również serię autorskich wykładów multimedialno-interdyscyplinarnych z zakresu sztuki i kultury zatytułowanych „Spotkania ze sztuką”.

Z twórczością Janiny Jadwigi Sarzyńskiej można zapoznać się bliżej na jej stronie internetowej.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z udziałem artystki przygotowanego w ramach cyklu “Poza codziennością” przez redakcję portalu istotne.pl.

STYPENDIA, NAGRODY

2007 Stypendium Zarządu Województwa Dolnośląskiego

2008 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Dialog – Dopokąd czuję, rozumiem i widzę. Chrześcijaństwo-Judaizm-Islam”

2010 Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w dziedzinie kultury

WYSTAWY INDYWIDUALNE

2001 Fotografia – 37. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski w Bolesławcu, Galeria BOK, Bolesławiec

Dyplom, Rzeźba/fotografia. Galeria „Rotunda”, ASP, Poznań

Rzeźba/fotografia, Galeria BOK, Bolesławiec

2002 Rzeźba/fotografia. Galeria MDK, Zgorzelec

2004 Rzeźba/fotografia. Galeria „U prstenu”, Praga (Czechy)

2005 Rzeźba/fotografia/malarstwo, Dom Jakuba Böhme, Zgorzelec

2006 „Rozmowy traw”, malarstwo, Galeria „Format” MBP, Bolesławiec

„Rozmowy w podróży”, malarstwo/fotografia, Galeria „N”, Jelenia Góra

2007 „Powrót do rozmów w podróży”, Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wrocław

„Powrót do rozmów w podróży”, rzeźba ceramiczna/fotografia, Galeria „N”, Jelenia Góra

2008 „Dzień i Noc”, rzeźba/fotografia, Galeria znad Wilii, Wilno (Litwa)

„Dzień i Noc”, rzeźba/fotografia, Muzeum ASP, Wrocław

2012 „Ona & Ona”, malarstwo/rzeźba ceramiczna, Galeria im. M. Twerda, II LO, Bolesławiec

2013 „Ona & Ona. W drodze”, malarstwo/rzeźba/fotografia, 55-lecie GOKiS Gromadka, Sala Lustrzana, GOKiS, Gromadka

2014 „Mój życiorys”, rzeźba/fotografia/malarstwo, 10. KUNST:offen in Sachsen, Galeria Neun Görlitz, Görlitz (Niemcy)

WYSTAWY ZBIOROWE

1996 Wystawa absolwentów z okazji 50-lecia I LO w Bolesławcu, BOK, Bolesławiec

1998 „Prezentacje’98”, malarstwo/rzeźba, Galeria MDK, Zgorzelec

2003 „Współczesne wzornictwo Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego «Ceramika Artystyczna» w Bolesławcu”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2005 Fotografia, wystawa z okazji 50-lecia kopalni „Nowy Ląd” w Niwnicach, Ratusz, Lwówek Śląski

2005-2006 Wystawa poplenerowa 41. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu, Galeria BOK, Bolesławiec; Ratusz – Galeria Miejska, Wrocław

2006 „Czy sztuka ma płeć?”, rzeźba/grafika, Galeria BOK, Bolesławiec

2006-2008 Wystawa poplenerowa 42. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec; Galeria MDK, Zgorzelec; Muzeum Miejskie Arsenał, Wrocław; Czeska Lipa (Czechy); Muzeum Techniki, Warszawa

2008 Wystawa Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Dialog – Dopokąd czuję, rozumiem, widzę. Chrześcijaństwo-Judaizm-Islam”, Stary Browar – Słodownia, Poznań

2009 „Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2010 Wystawa Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu towarzysząca Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Podmiot. Sztuka | Terapia | Edukacja”, Galeria UAM, Poznań; organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2011 „Transakcja łączona”, wystawa towarzysząca konferencji w ramach prezentacji Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ASP Wrocław

2016 „Dolny Śląsk w tworzeniu”, Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański, Wrocław.

Udział w prezentacji artystów Dolnego Śląska i ich twórczości w ramach programu artystyczno-badawczego Silesia Art Biennale 2016 i Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, OKiS, Wrocław.

2017 „Dolny Śląsk w tworzeniu”, Galeria Ring, Legnica; OKiS; Wrocław

„W poszukiwaniu sztuki, nauki, pasji – absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, 1946-2016”, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu

2018 „A my po ESK… Ekspresja, Struktura, Kolor”, Muzeum Architektury, Wrocław; ZPAP Wrocław

2020 „Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content