logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bolesławiec wczoraj a dziś

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

W dniu 29 października 2010 r. w Dziale Historii Miasta podczas wernisażu wystawy „Dawne widoki Bolesławca i okolic” ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego „Bolesławiec wczoraj a dziś”. Spośród 76 zgłoszonych do prac 34 spełniło wymagania zawarte w regulaminie. Ich poziom był bardzo wysoki, dlatego jury w składzie: Janusz Moniatowicz- przewodniczący, Grzegorz Matoryn (Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera”), Jarosław Rutyna (reprezentant kolekcjonerów pocztówek i przedmiotów historycznych związanych z miastem i powiatem), Edward Miżdal (Bolesławieckie Stowarzyszenie Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta) i Anna Bober-Tubaj (Muzeum Ceramiki) nie było w stanie jednogłośnie wskazać trzech najlepszych fotografii. Postanowiło więc przyznać 6 równorzędnych nagród. Otrzymali je: Maciej Czochara, Radosław Pawlus, Jerzy Paluszczyszyn, Magdalena Dudek, Joanna Turczyńska i Grzegorz Sidorowicz.

Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu można oglądać w Dziale Historii Miasta.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Skip to content