logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Kino Forum, 1990 r.

Bolesławiec w obiektywie Bolesława Mareckiego

Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotograficznej „Moja droga – Bolesławiec – trzy dekady przemian” ze zdjęciami autorstwa pasjonata fotografii Bolesława Mareckiego. Na tablicach przed bolesławieckim ratuszem zaprezentowano kilkadziesiąt zdjęć miasta powstałych na początku lat 90. XX w., na których uchwycono zmiany urbanistyczne zachodzące w „czasach przełomu”.

Fotografiom towarzyszy notka biograficzna prezentująca sylwetkę B. Mareckiego, który przez kilkadziesiąt lat dokumentował rozwój i przemiany zachodzące na terenie miasta i gminy oraz wniósł duży wkład w rozwój lokalnego ruchu fotograficznego i kształcenie kolejnych pokoleń miłośników fotografii.

Bolesław Marecki (1937–2009) urodził się w Borysławiu na Kresach Wschodnich. Na tereny Polski zachodniej przyjechał w 1945 r., w Bolesławcu osiedlił się dwa lata później. Po ukończeniu technikum górniczego pracował w Zakładach Górniczych „Konrad” i „Rudna”.

W roku 1968 zainteresował się fotografią, która stała się jedną z jego wielu pasji. Tajniki warsztatu fotograficznego poznał w pracowni A. Skorupy. Jego nauczycielami byli również A. Krynicki i Z. Żyburtowicz. W późniejszym czasie B. Marecki sam zajął się działalnością edukacyjno-pedagogiczną. Prowadził Fabryczny Klub Fotograficzny „Polfa” i Zakładowy Klub Fotograficzny ZG „Konrad”.

B. Marecki był oficjalnym fotografem w bolesławieckiej Naczelnej Organizacji Technicznej, Bolesławieckim Ośrodku Kultury oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kruszynie. Dokumentował lokalne wydarzenia oraz rozwój miasta i gminy. Tematem jego prac byli często górnicy i ich praca . Brał udział w przeglądach fotograficznych organizowanych m.in. przez Zarząd Główny ZZ Górników w Katowicach, Zabrzu, Lubinie, Legnicy i Jeleniej Górze. Był aktywnym członkiem BTF, wielokrotnie uczestniczył – również jako komisarz – w Dolnośląskich Plenerach Aktu. Jego prace prezentowano na licznych wystawach. Za zasługi w rozwoju kultury i fotografii polskiej otrzymywał odznaczenia państwowe.

Wystawa została przygotowana w ramach 28. edycji Europejskie Dni Dziedzictwa oraz lokalnego projektu „Bolesławiec – 30 lat samorządu”. Ekspozycję można oglądać do 15.12.2020 r.

Zapraszamy również do obejrzenia materiałów filmowych poświęconych B. Mareckiemu:

Reportaż Telewizji Bolesławiec

Reportaż Przemysława Kani

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content