logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Menu

Bolesławiec na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki

W słynącym z produkcji porcelany mieście – Limoges (Francja) – odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki, do którego należy również Bolesławiec. Włączenie naszego miasta w struktury szlaku certyfikowanego przez Radę Europy odbyło się w ramach realizacji projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”, w którym partnerami są Gmina Miejska Bolesławiec, norweskie Telemark Museum i Europejski Szlak Ceramiki. Bolesławiec reprezentowali: Krzysztof Hewak (prezes Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji UM Bolesławiec) oraz przedstawicielki Muzeum Ceramiki w Bolesławcu: Anna Bober-Tubaj (dyrektor) i Barbara Glinkowska.

Podczas dwudniowej konferencji w gronie członków ESC poruszono wiele tematów dotyczących funkcjonowania i możliwości dalszego rozwoju szlaku, perspektyw poszerzania oferty turystycznej oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Przeprowadzono również prezentację nowych ośrodków włączonych w struktury szlaku: Porsgrunn (Norwegia), Aveiro (Portugalia), (Manises) Hiszpania oraz Sheki (Azerbejdżan).

Drugiego dnia odbyły się spotkania panelowe w węższym gronie.
Z przedstawicielkami koordynatora szlaku Miasta Faenza – Benedettą Diamanti i Elisabettą di Martino – dyskutowano o intensyfikacji działań wirtualnych, polegających na udostępnianiu zbiorów poszczególnych instytucji przez Internet oraz budowaniu spójnej strategii promocyjnej wydarzeń na szlaku oraz o bolesławieckim udziale w przyszłorocznej edycji festiwalu Argilla Italia. Bolesławiecka oraz norweska delegacja z Telemark Museum: Jorunn Sem Fure, Ann-Kathrin Samuelsen i Karolina Szawica, omówiły liczne działania, które będą realizowane w kolejnych latach w ramach wspólnego projektu: szkoleniach sektora przemysłu związanego z ceramiką oraz wymiany doświadczeń pomiędzy muzealnikami z Europy, warsztatach ceramicznych oraz wystawach ceramiki, które zostaną przygotowane u obydwu partnerów.

Skip to content