logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bolesławiec ma nowe Studium Ochrony Wartości Kulturowych

W dniu 23 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie opracowania „Bolesławiec, woj. dolnośląskie. Studium ochrony wartości kulturowych” przygotowanego przez pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przy współpracy Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Podczas spotkania Grzegorz Grajewski (kierownik Oddziału Terenowego we Wrocławiu Narodowego Instytutu Dziedzictwa) przekazał studium na ręce Piotra Romana (prezydenta Miasta Bolesławiec). Zakres opracowania, historię jego powstawania oraz możliwości zastosowania omówiła szeroko Bogna Oszczanowska (główny specjalista, koordynator Centrum Kompetencji do spraw rewitalizacji dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego). Na spotkaniu obecne były również współautorki studium: Donata Trenkler i Maria Czyszczoń (Oddział Terenowy we Wrocławiu Narodowy Instytut Dziedzictwa), Anna Bober-Tubaj i Barbara Glinkowska (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) oraz Marta Zborowska, Marta Gęsikowska i Agnieszka Gergont (Urząd Miasta Bolesławiec).

Przygotowanie opracowania, będącego efektem pilotażowego programu ministerialnego trwało dwa lata. W tym czasie prowadzono kwerendy, badania naukowe, archiwalne, terenowe oraz wizyty studyjne. Efektem finalnym jest dziesięciotomowe kompendium poświęcone historii miasta, zabytkom i niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu, co stanowi novum w opracowaniach tego typu. Pierwszy tom zawiera zagadnienia ogólne, kolejne trzy zawierają katalog zabytków, a pozostałe to część ikonograficzna i kartograficzna.

Warto przypomnieć, że ostatnie studium historyczne Bolesławca powstało w 1953 r. i było związane z powojenną odbudową miasta. Jego autorami byli wybitni wrocławscy specjaliści z zakresu historii sztuki i muzealnictwa – Wojciech Gluziński, Mieczysław Zlat i Józef Piątek. Powstałe 70 lat później studium stanowi merytoryczne wsparcie procesu planowania rewitalizacji i aktualizacji dokumentów planistycznych miasta. Będzie również dokumentem bazowym dla Gminnego Programu Rewitalizacji, Gminnej Ewidencji Zabytków, a także wskazówką przy pozyskiwaniu kolejnych dotacji na remonty obiektów zabytkowych oraz położonych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Studium służyć będzie również jako kompendium wiedzy dla zainteresowanych zabytkami i dziedzictwem kulturowym Bolesławca.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content