logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Stempelkiem i pędzlem malowane

Ceramika Anna

Anna Bromboszcz-Wróbel i Paweł Wróbel

Właściciele Ceramiki Anna

Obydwoje są absolwentami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Anna pochodzi z Bolesławca, Paweł z Opoczna – miast powszechnie kojarzonych z produkcją ceramiki. Po ukończeniu studiów, w 2011 r., małżonkowie wrócili w rodzinne strony Anny. W 2016 r., założyli firmę, która początkowo zajmowała się produkcją biskwitu i mas do produkcji ceramiki, a od 2019 r. poszerzyli ofertę firmy o wytwarzanie własnej, autorskiej ceramiki.

Anna po ukończeniu liceum w klasie o profilu matematyczno-fizycznym rozpoczęła studia na kierunku technologia ceramiki na katedrze ceramiki tradycyjnej i szlachetnej AGH. Już podczas studiów związana była z bolesławieckimi zakładami. Na potrzeby pracy magisterskiej prowadziła badania w Fabryce Naczyń Kamionkowych “Manufaktura” w Bolesławcu (obecnie Manufaktura w Bolesławcu) oraz Zakładach Ceramicznych “BOLESŁAWIEC”. W pracy podjęła interesujący temat wysokomagnezowych mas przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z ogniem. Niestety projekt zawieszono na etapie badań laboratoryjnych, ponieważ opracowana masa okazała się trudna w procesie odlewania, a używane w Bolesławcu szkliwo (bezbarwne) nie współgrało z odlanymi naczyniami.

Po powrocie w rodzinne strony w 2011 r. Anna od razu podjęła pracę w Bolesławieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych (dalej BZMO), gdzie zajmowała się betonami ogniotrwałymi, zaprawami szamotowymi i wydobyciem w kopalni Czerwona Woda. Tam poznała Andrzeja Pytlińskiego, uznanego bolesławieckiego technologa, który stał się jej zawodowym mentorem. A. Pytliński chętnie dzielił się wiedzą, angażując Annę do kolejnych projektów, które prowadził w BZMO, oraz tych, które realizował w swojej prywatnej pracowni. Anna pomagała w badaniach naukowych, kolejnych eksperymentach i realizacji bieżących zleceń. Wspólnie realizowali również projekt, w ramach którego uruchomili przy ul. Chopina w Bolesławcu laboratorium, gdzie dzięki dofinansowaniu unijnemu przez cztery kolejne lata produkowali masy ceramiczne lejne i biskwitowe naczynia dla bolesławieckich zakładów. Nie ustawali w prowadzeniu badań nad kolejnymi złożami glin. Anna otwarcie przyznaje, że A. Pytliński rozwinął w niej zainteresowanie i ciekawość tworzywa, jakim jest glina, rozświetlił i wytłumaczył skomplikowaną chemię krzemianów.

Praca wkrótce stała się jej pasją, a fascynacja gliną zaowocowała w 2016 r. założeniem własnej działalności. Firma początkowo oferowała biskwit i masy lejne, produkowane na potrzeby konkretnego klienta. Działalności kibicował A. Pytliński, który wspierał Annę w jej pierwszych samodzielnych krokach zawodowych. Początkowo produkcja odbywała się w wynajmowanej hali w Łaziskach. Z czasem firma wraz z całą linią produkcyjną przeniosła się do własnego lokalu. Klientów sukcesywnie przybywało i zakład poszerzył ofertę o biskwit przeznaczonoy do lokalnej produkcji kamionki. Stopniowo pojawiały się kolejne formy czajników, filiżanek i talerzy. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu bolesławiecką kamionką, Anna i Paweł w 2019 r. postanowili poszerzyć ofertę swojego zakładu o gotowe wyroby, dekorowane tradycyjną metodą stempelkową i malaturami.

Stworzenie zakładowej malarni zbiegło się w czasie z przeprowadzką z wielkiej wynajmowanej hali do własnego kameralnego zakładu. I tak zaczęła się przygoda z produkcją kamionki, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Ceramika Anna jest zakładem, którym realizuje cały proces produkcyjny, od obróbki gliny poprzez przygotowanie masy do odlewów, wykonanie modeli i form po zdobienie, szkliwienie i wypał końcowy. Wszystkie etapy produkcji nadzoruje pani Anna.

Zakład jest samowystarczalny. Obecnie zatrudnia 11 osób. Pani Anna zajmuje się komponowaniem i produkcją szkliw oraz mas, sortowaniem, zmianami w piecach oraz przygotowaniem farb dla malarek. Sama nie maluje i nie projektuje dekoracji. Jednak poszukuje pomysłów i inspiracji do kolejnych zdobin. Swoje pomysły przedstawia malarkom, które przenoszą pomysł na biskwit, projektując dekorację. Czasami podsuwa tylko kolor, aby stał się dominantą nowego wzoru. Na razie oferta dekoracji jest jeszcze nieduża, ale stale poszerza się o kolejne wzory. Dobrą praktyką i tradycją w zakładzie jest projektowanie autorskich wzorów przez malarki. Zakład wspiera takie działania, finansując materiały niezbędne do eksperymentów wzorniczych.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content